משקעים ביעד עד 11:00 ביום שבת

גשם גשם בוא • 16/3/2019 כניסות

ירד 3 מ"מ היום - 2 מ"מ אתמול

ירד 16 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 163 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 926 מ"מ העונה שזה 146% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 607 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל