דחיית מירוץ שכנים

באזור • 10/3/2020 כניסות

קירוב הלבבות ושיתוף הפעולה בין מוא״ז משגב לסח׳נין ממשיך, אבל לצערנו, מירוץ שכנים יידחה.

עירית סח׳נין ומועצה אזורית משגב מודיעות על דחייתו של מירוץ שכנים, מתוך דאגה לבריאות המשתתפים, המעודדים, המארגנים וכלל הציבור ובהתבסס על הנחיות משרד הבריאות בנוגע לאירועים המוניים בהקשר להתפרצות הקורונה.

אנחנו נקיים את המירוץ החשוב והייחודי הזה במועד שיתאפשר.
מקווים להבנתכם.

image001