אחרי המעשה המגונה שצבי עשה לאופנוע ג'ורג', נוער יעד בדשא הגדול על האופנוע

יעד-כאן • כניסות

מזהים? (רמז: היום הם גדולים יותר :)

Screenshot 2023-01-26 at 3.59