משקעים ביעד עד 12:00 ביום חמישי

גשם גשם בוא • 10/1/2019 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 0 מ"מ היום - 7 מ"מ אתמול

ירד 120 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 325 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 540 מ"מ העונה שזה 85% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 290 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד