הישוב הזמני, כניסה לקראוון, סביבות 1975

יעד-כאן • כניסות

Screen Shot 2022-12-06 at 3.15.21 PM

Screen Shot 2022-12-06 at 9.38