תעריפי מים - 2023

משק המים • כניסות

שלום רב,

 

לידיעתכם - רשות המים מתכננת העלאת תעריפי מים לשנת 2023.

ההעלאה תהיה בין 3.5% ובין 6.5% (העלאות שונות לתעריפים שונים).

תעריפים סופיים יפורסמו בתחילת ינואר 2023.