רגע לפני התזוזה

יעד-כאן • כניסות


רגע לפני התזוזה. הקרוואנים רתומים לטרקטורים בכורדאני לפני התזוזה למחנה הזמני