גן שלנו מה נחמד הוא

יעד-כאן • כניסות

מי הגננות?
מי הילדים, ומי גר ביעד היום?
באיזו שנה צולמה התמונה?

F1050004