תעריפי מים - ינואר-יוני 2022

משק המים • כניסות

קבצים מצורפים:

תעריפי מים לחיוב - ינואר-יוני 2022

שלום רב,

תעריפי מים לגביה – ינואר-יוני 2022

 

תעריפים לקוב

מחיר לקוב

כולל מע"מ

תעריף א'

עבור הקצבת הבסיס (3.5 קוב מים ראשונים לנפש, או מינימום 7 קוב למגרש)

3.826 ₪

תעריף ב'

עבור כל קוב נוסף מעבר לכמות המוכרת לנפש

9.800 ₪

הטבה לאוכלוסיות מיוחדות

תוספת של 3.5 קוב מים לנפש לחודש,
בתעריף א'

3.826 ₪

תעריף לעסקים

החל מהקוב הראשון

9.800 ₪

תעריף חקלאי

מחיר מקורות 1.886 + 0.292 + מע"מ

2.548 ₪

לכל שימוש אחר

החל מהקוב הראשון, כולל מבני ציבור

9.800 ₪

 

תעריפי נזילות

 

הערות

מחיר לקוב

כולל מע"מ

כמויות קטנות לבתים פרטיים

או

אחרים – כל כמות

לכמות שמעל הצריכה הממוצעת בשנה הקודמת ועד ל-100 מ"ק

6.422 ₪

תעריף לכמויות גדולות – בתים פרטיים

כמות שמעבר ל-100 מ"ק מעל לצריכה הממוצעת

1.000 ₪

הנחה בגין נזילה מוכחת תבוצע לכל היותר לשתי תקופות חיוב עוקבות (במקרה שלנו חודשיים) וכן במידה ולא בוצע זיכוי בגין נזילה ב-12 חודשים שקדמו לנזילה הנוכחית.

 

בברכה,

ועדת משק מים