נכון, קצת קשה לזהות...

יעד-כאן • כניסות

מצד שני, איזה מעפן זה נראה לפני הרבה שנים! התמונה צולמה על השביל בין משפחת שילה לגל. מצד שמאל רואים את ה(אין) גן משחקים העליון. הבית ממול הוא בית משפחת קופמן בגירסתו המקורית. בגלל האין צמחיה רואים "דוך" את בנין מיעד.  ראו נכון: בנג'י (שאפילו טוען שבת ים מסיעה את העגלה) ויורם אגמון. התלבטו והגיעו לתשובה הנכונה: יערה קרן וגלית ישראל. 

Screen Shot 2018-01-10 at 8.56.15 AM