שלישי במרפאה - מלחמת יום כפור

יעד-כאן • כניסות

שלישי במרפאה - נקרין סרט תיעודי קצר ומרגש על הלום קרב שנפגע במלחמת יום כפור, ספורים קצרים של אנשים שהשתתפו במלחמת יום כפור. ספורי צבע, תקופה, הוואי, לחימה. כולם מוזמנים! אלה שהשתתפו, אלה שהשתתפו באופן פאסיבי, אלה שעוד בכלל לא היו…