מסעות ירון - 98-465

יעד-כאן • כניסות

תחנת תל שמאם, היא כפר יהושע. ובהמשך תחנת אלרועי, רכבת העמק - גשר חדש ליד גשר ישן, ועוד תמונות שוות ממסעותיו של ירון.

2 שאלות טריוויה: 1. כמה טרקטורים יש ביעד? 2. מה הצבעים שלהם? מי הוותיק ביותר ביעד?

Screen Shot 2018-12-01 at 6.05.44 PMScreen Shot 2018-12-01 at 6.06.03 PMScreen Shot 2018-12-01 at 6.06.21 PMScreen Shot 2018-12-01 at 6.09.22 PM