ריצה וכלבים - יעד, נובמבר 1980

יעד-כאן • כניסות

קבצים מצורפים:

עלון

כלבים

שני נושאים שנשארו על הפרק בשלושים ושבע השנים האחרונות - ריצה וכלבים... שתי טעימות מכתבות ארוכות ושלוש שאלות:
מיהו SBB או BBB המופיע בכותרת הקטע על הריצה?
מי כתבה את המאמר על הכלבים בדם ליבה?
באיזה מעבד תמלילים נעשה שימוש, ומה היתה השפעתו על העולם?

דוק כריסטיאן ברנרד