מידע בנוגע אגרת ביוב - נתונים שנאספו מקולחי משגב

משק המים • כניסות

16/2/2022

מידע בנוגע לאגרת ביוב

אגרת ביוב הינה תשלום חובה של כל צרכני המים וכן של יצרני שפכים שונים. תשלומי אגרת הביוב מעוגנים בכללי רשות המים. לא מעט אנשים אינם יודעים לפי מה הם מחויבים ודף זה נועד לעשות מעט סדר.

 1. בעיקרון - תשלומי הביוב יחושבו לפי כמות המים שסופקה לנכס במטרים מעוקבים, המוכפלת בתעריף לכל מטר מעוקב מים הנקוב בכללי רשות המים.
 2. בפועל, ביעד מופעל ביחס לכל מגרש “מנגנון חורף קיץ” לפיו –
  1. שנת "חורף קיץ" היא התקופה בין 1 בדצמבר בשנה קודמת ובין 30 לנובמבר בשנה הנוכחית.
  2. "החורף" מתחיל ב-1 בדצמבר שנה קודמת ומסתיים ב-31 במרץ בשנה הנוכחית.
  3. "הקיץ" מתחיל ב-1 באפריל ומסתיים ב-30 בנובמבר.
  4. חיוב אגרת ביוב לתקופת החורף מחושב לפי כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החורף במכפלה של 0.9
  5. חיוב אגרת ביוב לתקופת הקיץ תחושב לפי ממוצע צריכה יומי בתקופת החורף, במכפלה של סך כל הימים בתקופת החיוב (להלן – כמות מים לחיוב בתקופת הקיץ) או כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החיוב, לפי הנמוך מביניהם;
 3. משפחה שאין לקולחי משגב נתוני צריכה במהלך ארבעת חודשי החורף ולכן לא חושב ממוצע חורף, החיוב יתבצע לפי 75% מצריכת המים בפועל.
 4. תעריפי אגרת ביוב:

₪/מ”ק

2022

4.41

תעריף לפי מים         

5.88

לפי ממוצע חורף + ביוב מלא

 

בברכה,

ועדת משק מים