נושאי מים ביעד - ספטמבר 2023

משק המים • כניסות

קבצים מצורפים:

נושאי מים ביעד - 9-2023

נושאי מים ביעד

בכללי המים מפורטות הנחיות רבות לתאגידי מים. למרות שיעד אינו תאגיד מים, אלא ספק מים מקומי שאינו חייב בתיאגוד, אנחנו מתנהלים בעיקרון תחת אותן הנחיות. הנחיות אלו כוללות תחומים שונים ומגוונים: איכות המים (משרד הבריאות), לחצים וספיקות (כב"ה + רשות המים) ועוד.

מטרת מסמך זה הוא לשתף את תושבי יעד בחלק מהמידע הרלוונטי וכן להעביר הנחיות והמלצות ספציפיות.

איכות המים

הנחיות משרד הבריאות מחייבות את ספקי המים להבטיח את איכות המים המסופקים לצרכנים. הגופים המבצעים את הבד.יקות והסקרים חייבים להיות מוסמכים ע"י משרד הבריאות. איכות המים מובטחת בעיקר ע"י:

  1. ביצוע סקר תברואי מניעתי – נדרש אחת ל-10 שנים. בוצע ב-2023.
  2. בדיקות איכות המים – נדרשות בדיקות שוטפות לאיכות המים. בדיקות איכות המים מבוצעות ע"י חברת אקווה-דור בתדירות הנדרשת ע"י משרד הבריאות והתוצאות משודרות על ידם ישירות לפורטל של משרד הבריאות. גם מקורות שהם ספק המים שלנו מבצעים בדיקות שוטפות.
  3. התקנת אביזרי מז"ח (מונע זרימה חוזרת) לצרכנים "מסוכנים". חובת התקנת המז"ח היא של הצרכן אבל חובת ספק המים היא לוודא כי הצרכנים הרלוונטיים אכן התקינו מז"חים כאמור.

בסוף חודש מרץ 2023 ובתחילת אפריל 2023 אירעו שני אירועי הכלרה בעצמון, אשר במהלכם נמצאו רמות כלור גבוהות מהמותר ברחבי היישוב ונאסר ע"י משרד הבריאות כל שימוש במים פרט להדחת אסלות. החקירה בוצעה ע"י מומחית בתחום ובמקביל הוגשה תלונה נפתחה גם חקירת  משטרה.

כחלק מהמסקנות של האירוע בעצמון, הם החליטו ליישם באופן מידי את ההנחיה כי כל בעלי מדשנות, בריכות וג'קוזי חיצוניים (בהם יש שימוש בכימיקלים), וכיוצ"ב – ידרשו להתקין מז"ח ע"י בעל מקצוע מוסמך. החלטה זו נתמכת ע"י כל הרשויות שהיו מעורבות בחקר האירוע.

לחץ המים במערכת המים

הלחצים המותרים להספקה לצרכנים עפ"י הכללים הם בין 2.5 אטמוספרות ל-6 אטמוספרות. נציין כאן כי 2.5 אטמוספרות הוא לחץ יחסית נמוך שמקשה על תפעול הבית והחצר (ממטרות לא משקות טוב, פחות כיף להתקלח ועוד) ומצד שני, ככל שהלחץ עולה, הסיכונים לנזילות בבית ובחצר עולים.

בנוסף למספרים היבשים (המייצגים לחץ סטטי) קיימות השפעות שונות שמשפיעות על לחץ המים ויכולות בעיקר להעלות אותו אבל גם להוריד אותו, כגון שינויים בצריכה בשעות היום, הפרשי גבהים, שינויי טמפרטורות ועוד.

ביעד, הפרש הגבהים בין הצרכן הגבוה ביותר ובין הצרכן הנמוך ביותר הוא מעל 80 מטר. הפרש גבהים זה שקול להפרש לחצים של 8.5 אטמוספרות, ולכן מותקנים ביעד מפחיתי לחץ בערך כל 30 מטר (גובה). מפחיתי לחץ אלו מאפשרים לנו לספק מים לבתים העליונים בכל אזור, בלחץ של כ-3 אטמוספרות ולבתים התחתונים בכל אזור, בלחץ של כ-6 אטמוספרות.

 

הנחיות והמלצות

  1. בכל בית שבו יש התקנה של מדשנות, בריכות וג'קוזי חיצוניים (בהם יש שימוש בכימיקלים), וכיוצ"ב אשר מחוברים אפילו באופן זמני למערכת המים, חובה על התושב המתגורר בבית (1) לעדכן את המזכירות וועדת משק מים באופן מיידי, ו-(2) להתקין מז"ח ע"י בעל מקצוע מוסמך. ליעד כספק מים יש את הזכות והחובה, לוודא כי הנחיה זו מיושמת, ובמקרה הצורך להתקין מז"ח בעצמה ולחייב את התושבים.

     2. ועדת משק מים ממליצה לכל התושבים להתקין בכניסת המים לחצר, מיד אחרי מונה המים, וסת לחץ באיכות טובה, אשר יבטיח כי לחץ המים בחצר אינו עולה על 4 אטמוספרות (או לחץ אחר ככל שתבחרו).