משקעים ביעד עד 13:00 ביום שבת

גשם גשם בוא • 29/12/2018 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 2 מ"מ היום - 10 מ"מ אתמול

ירד 57 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 262 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 361 מ"מ העונה שזה 57% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 138 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד