עכשיו יש כאן קומונה :)

יעד-כאן • כניסות

גן שיבולים, 1985 - שנה אחרי שנת העשור ליעד. אם הצעירים לא יתבטלו ותצטרפנה עוד משפחות צעירות, נעביר את הקומונה למבנה אחר 👶

Screen Shot 2018-09-25 at 2.07.34 PM