החודש בועדת תרבות, ומה החליטה האסיפה באוגוסט 1978?

יעד-כאן • כניסות

על אילו משפחות דנים, מי מונה למה, לאיפה נטייל, ובעצם, מה השתנה ביעד ב- 39 השנים האחרונות?

החודש בתרבות אוגוסט 78החלטות אסיפה אוגוסט 78