מי הכניסה את הנשמה בישוב הקבע? וגם - מי זכה בפרס של 10,000 ש"ח אתמול?

יעד-כאן • כניסות

לגבי הפרס - מי שזיהה זיהה את שמעון פרס ורפול, אז אלוף פיקוד צפון. אף אחד לא זיהה את זה שביעד היה יותר חשוב מפרס ורפול ביחד - מנחם! עם בלוריתו ושפמו המתנפנפים היה מאלה שעשו לנו את יעד.
הפרס לא חולק והמזכירות נשמה לרווחה.
איך המזכירות גרדה מזומנים ב- 1975 ואיך עזרו לחברים הדלפונים? מזכירות לדוגמה שמחלקת כסף, לא מטילה מיסים...

דו%22ח ועדת ישוב קבע דצמבר 1975 (1)קצת מהמזכירות והמשך דו%22ח ועדת ישוב קבע דצמבר 1975 (2)