ערב YATED 12

קהילה ותרבות • כניסות

יום שישי 15.11 במועדון, בשעה 21:00
מוזמנים לערב YATED 

להתראות
צוות יתד

הזמנה ערב 12