למה הם מפחדים?

יעד-כאן • כניסות

פעם, כשגילי היה קטן הוא הפחיד ילדים קטנים. למה? אולי כי היה לו זקן. אין לי מושג. היו עוד כמה שהפחידו את הילדים - דני שילה, צבי פינסקי - אבל האמת, לכל אחד בתורו היה זקן.
היו כמה שכתבו שזה צאצא לבית קופמן, אבל רק רות מנברג ידעה שזה נדב.
ומי הדרדס הזה?

F1770025