שלישי במרפאה - תודה לנעמן!

יעד-כאן • כניסות

תודה לנעמן על הרצאה נוסטלגית על אדריכלות וילדות בתל אביב של שנות החמישים!

Screen Shot 2019-04-02 at 11.25