מה האירוע? איזה מבנה זה?

יעד-כאן • כניסות

עשרות שנים אחרי האירוע הזה יעד געשה ורעשה (וזה קשור למה שרואים בתמונה), אבל כשישבנו מסביב למדורה הדבר המרעיש ביותר היתה הארוחה שמצפה לנו (בתמונה הבאה). והאוכל שהתרגשנו ממנו... לא משהו... ומי בתמונות?

F1650023F1650030