מחנות אימונים וקייטנות ספורט במרכז הקהילתי

באזור • 30/6/2020 כניסות

טימשגב קיץ 2020העשרה קיץ 2020קייטנת מחול 2020קייטנת מוסיקה 2020 סופי