חוגים לשילוב והעצמה

באזור • 5/3/2020 כניסות

הזדמנות ראשונה וחשובה לאפשר לעוד ילדים ונוער, שזקוקים ממגוון סיבות למרחב מותאם, משולב וקטן ובהנחיית מדריך מקצועי.
לכל שאלה , אנא פנו לטל מישאל- רכז שטח שילוב והכלה.

050-6444863

 חוגים לשילוב והעצמה