משקעים ביעד עד 15:00 ביום שני

גשם גשם בוא • 14/1/2019 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 76 מ"מ היום - 6 מ"מ אתמול

ירד 136 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 394 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 622 מ"מ העונה שזה 98% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 300 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד