פרגוסון 65 מודל 1958 - מסע עותומני - מנדטורי

יעד-כאן • כניסות

ירון ממשיך במסעותיו... תחנת צמח, רמת יששכר, אל חמה... 

עמודי חשמל של הזקן מנהריים, גשרונים 

והכל מה"קוקפיט" של הפרגוסון הגימלאי... עוד תמונות בהמשך.

Screen Shot 2018-11-18 at 2.34.44 PMScreen Shot 2018-11-18 at 2.35.00 PMScreen Shot 2018-11-18 at 2.36.58 PMScreen Shot 2018-11-18 at 2.37.11 PM