משקעים ביעד עד 12:00 ביום שלישי

גשם גשם בוא • כניסות

ירד 6 מ"מ היום - 2 מ"מ אתמול

ירד 8 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 114 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 1053 מ"מ העונה שזה 166% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 636 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל