משקעים ביעד עד 16:00 ביום שבת

גשם גשם בוא • 16/2/2019 כניסות

ירד 42 מ"מ היום - 21 מ"מ אתמול

ירד 101 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 167 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 826 מ"מ העונה שזה 130% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 513 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל