שלישי במרפאה עם עמיקם: הקמת בתי חולים בירושליים

גל איזי • כניסות


שלישי במרפאה: מתוך שלא לשמה - בא לשמה. על הקמת בתי החולים בירושלים מסיבות אחרות, ואיך קשורה ביאת המשיח לכך (רמז: הוא לא בא וגם לא מצלצל
 קפה משובח, ארוחת בוקר וחברים. כולם מוזמנים!