לקראת דיון בתיעדוף השקעות ביעד - 2021

ועדת ביקורת • כניסות

בהמשך לדיונים הציבוריים (הסוערים) בנוגע לתיעדוף ההשקעות ביעד, ולקראת האסיפות הקרובות שיעסקו בנושאים אלו - סוכם בוועדת ביקורת להציג בקצרה את מתווה התנהלות ההשקעות בשנים האחרונות.

בהתאם למסורת ולהתנהלות התקינה - התקיימה תמיד הפרדה ברורה בין התקציב השוטף (שהתבסס על סך ההכנסות וההוצאות של המושב בשנה המתאימה), לבין תקציב ההשקעות (הוצאות חד פעמיות לפרויקטים שונים - במימון "קרן ההשקעות" שנצברה בישוב).

במשך שנים רבות - התקיים דיון בתיעדוף ההשקעות אחת לשנה ללא תכנית רב-שנתית סדורה.

בשנת 2018 - במסגרת ניסיון לבנות "תכנית חומש" להשקעות - סוכם לקיים תהליך כולל לתיעדוף ההשקעות -

במסגרת התהליך הוזמן כל הציבור להציג המלצות לפרויקטים (הוצעו מעל 60 פרויקטים), ובוצעה הצבעת קלפי לתיעדוף כולל של ההשקעות.

תוצאות ההצבעה - מוצגות בנספח המצורף - כולל סטאוס ביצוע של הסעיפים השונים ועלות הביצוע בפועל.

בנוסף לפרויקטים שפורטו בנספח - בוצעו כמה פרויקטים נוספים - שרובם אושרו אד-הוק באסיפה -

· בנית הקיר התומך בגנים - 150,000 (פרויקט חיוני - בוצע לאחר התמוטטות פתאומית של הקיר)

· שעוני מים - קריאה מרחוק - 188,000

· החלפת סלים וחידוש כדור-סל - 46,000

· במפרים בכבישים - 11,000

בדיונים הקרובים - מומלץ להתייחס הן לצרכים/פרויקטים שכבר אושרו בעבר - והן לצרכים/פרויקטים חדשים - כולל התייחסות ל"פרויקט" המעבר לקולחי משגב (שמסמך מפורט שיציג עלות/תועלת של הפרויקט - צריך להתפרסם בהקדם ע"י המזכירות).

בברכה - צבי, שי, יגאל

נספח - סטאטוס פרויקטים ביעד שאושרו בהצבעת קלפי - 8/2018

[הערה - בהצבעה השתתפו 176 חברים]

#

פירוט

סטאטוס ביצוע

עלות ביצוע

1

סכום כולל להשקעה מקרן ההשקעות = 350,000

במודל שקל-מול-שקל - המועצה מתקצבת סכום זהה (כלומר הסכום שתוקצב לביצוע = 700,000)

2

תקציב לשינויים במרכז = 80,000

מתוכנן

פרגולה= 35,000

4

הצללת גן שעשועים שלב ח'

מתוכנן

7

גן שעשועים (זרח) התאמה לתקן בטיחות

מתוכנן

8

מתקני הכושר ליד מועדון הנוער - התאמה לתקן בטיחות

בוצע

28,000 ש"ח

16

תכנון תוספת חניות ברחבי הישוב

מתוכנן

20

תכנון מראה הישוב

לא בוצע

22

ניקוז

בוצע

2,000 ש"ח

23

תוספת ספסלים

בוצע

2,000 ש"ח

25

שילוט רחובות

בוצע

32,000 ש"ח

26

שבילי הליכה שנקודת המוצא שלהם ביעד

בוצע חלקית/בתכנון

27

הצטיידות למועדון נוער

בוצע

57,000 ש"ח

28

דרך המערכת - נטיעת עצים

לא בוצע

35

תוספת חניות ברחבי הישוב

לא בוצע

36

שיקום תאורת רחוב

בוצע

החלפה ללד ע"י המועצה

37

תאורת שבילים פנימיים

בוצע

החלפה ללד ע"י המועצה + גיזום

55

השמשת מגרש הכדורגל

לא בוצע

58

מקום קבע לקומונה

לא בוצע

59

קידום מימון לתכנון והיתר תשתיות ציבוריות שלב י'

בוצע

400,000 ¤ הוחזר לקרן השקעות

61

בית מלאכה משותף לחובבים

בבחינה

62

בדיקת היתכנות לפרויקטים שמטרתם יצירת מקור הכנסה ליעד

בבחינה (בשיתוף המועצה)