תהליך האסטרטגי ועיצוב החזון במועצה האזורית משגב - למעלה ממאתיים איש לקחו חלק בשני מפגשי שיתוף ציבור

באזור • כניסות

קבצים מצורפים:

התהליך האסטרטגי עלה שלב - שני כנסים של שיתוף ציבור הסתיימו בהצלחה

 

כנס שיתוף ציבור 4כנס שיתוף ציבור