התיחסותי לדברי איזי בענין זכויות בניה ביעד.

צור פורת • כניסות

האיכות הקהילתית/חברתית של מושב יעד היא בין הגבוהות שיש, אם לא ה...ויש לברך, בין שאר
הפעולויות שנעשות בנדון
על הפעילות המבורכת של איזי וצוותו לשיפורה.
אבל, אם בנדלן מדובר, יוזמה להגדלת זכויות בניה של דירה קטנה בבאר שבע נועדה לשפר את ערכה ביחס לאותה דירה קטנה
בתל אביב.
אשר לנו, במכירת בית סביר על מגרש של
שלושת רבעי דונם ביעד אפשר לקנות בת"א
דירת 3 חדרים ממוצעת ובאיזור "ממוצע" ולא יוקרתי. יש לזכור שישנם כאלה שבחרו לאחר שהגוזלים עזבו את הקן להחליף את איכות החיים המופלאה של יעד בזו של תל אביב.
ערך משופר של הנכס ביעד מקנה יותר חופש
בחירה כששוקלים מעבר מיעד למקום אחר,
ובנוסף, מגדיל גם את הירושה שלנו, בבוא העת.
לענין בתים קטנים ויותר ירוק מסביב, יש לכך השפעה משנית, אם בכלל, על איכות החיים.