ניווט ספורטיבי במשגב, שבת 8.12.18

באזור • 3/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ניווט 2018

8.12.18
מזמינים אתכם לתחרות ניווט ספורטיבי במשגב מסלולים תחרותיים ומסלול עממי לכל
המשפחה!
לפרטים והרשמה:
www.nivut.org.il l%2F%3Ffbclid%3DIwAR3v2E7jOekDUegMMRe-7y5-DjkqYWvaCnCoxCRRYeIhXGBqRoI8T7S4k7
Q&h=AT29eTsEMlKDfPBZfvqMbVG0D_BYVLmaurGC_2ek8hUhftLAMSc9WiWfsE7LLQk4CbTu856d
ikVgOET2MmEu_-FKKel_gidh6D9TkPoyMNmT4H-eI6HGBHGjKO19Bp2E-j3jyloWUKIMOJfiTbwS
g9YnhDghE60rf_UeFAI6m3arueSoz4v4cocPFL8oilskPZpULfiNVCxm6Wq20UX-QYsuULDGcBUN
JphS3a160GGDpMsFk_XvjLnS15xmciIGGH8wNQn7hW-s5PiLt-ZdqGYKrAiEzj4uwkkieSjqsHiK
GUcyBuRA4Y1RLy6b6NmHaopoepsWZRihF6y5WnbHMEl3cLS58C80vUChuD_z86tze9atJ22QU5pj
cxHa1dYyYP0d9Em51GmsPOGdU_4YSJevHvlWMlb2rdDyu8Oqb6fzgKOw_k89fcUrr-Amg5gU0jGh
-u1VBJPe-T1jUyFX0A2bI4yrjaukJqzH-OiIjLatfRymmBe3NYR-Sn3V3m8clRRlmF3aUNC9blf6
Gw3yz5JE74zunaT9FHoCVd9xC404kuffGH9lqm8l3h-HPgI6xtYwpE3muKQp4gUKgv0_OCctHJU0
NdJ1bSn25gc7u-WbMpJqBvQdq2gAJAhJIr3jIyRN>
(לוח אירועים, יער שגב)
[cid:image002.png@01D48B04.FDCA7160]

image001image002ניווט 2018