גם אני

מנדל רון • כניסות

גם אני מודה .ואני שמח שהצלחתי לשמור את ים הדמעות. עשה לי דה ז'בו .
תודה לך מעטפת הגנה ישראלית ...
יש עוד הרבה שיש לספר ולא סופר.