תהליך מיפוי לבית הספר לבון

באזור • 15/5/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מיפוי בתיהס יסודיים - מכתב למזכירויות

שלום רב,

מצ"ב קול קורא לקראת מיפוי בית הספר בלבון.

​לידיעתכם ועיונכם - יש נגיעה גם לתלמידי בי"ס יסודי משגב