פעילות בימי שישי

באזור • 8/3/2018 כניסות

 

לישובים שלום,

קיבלנו פניות רבות בנושא פעילות בימי שישי לתלמידי בי"ס יסודיים במיוחד בכיתות הנמוכות. בישיבת המליאה האחרונה דנו בנושא, והמליאה הנחתה את ועדת החינוך לדון ולגבש המלצה. להלן הנתונים ומהלך הנושא ב 15 השנים האחרונות:

 

משגב, כמו מועצות אזוריות רבות, עברה לשבוע לימודים בן 5 ימים בשנת 2003 , בעידוד משרד החינוך ובאישור וועדת החינוך של הכנסת, כשהמטרה של גופים אלה הייתה לחסוך בעלות ההסעות והפעלת בתי הספר. קיצור שבוע הלימודים לא פגע בהקצאת השעות לתלמיד, אלא להיפך: יום הלימודים הוארך ומספר השעות השבועיות לתלמיד אף עלה. משרד החינוך חוסך מעל 2 מיליון ₪ בשנה מביטול יום הסעות במשגב. חיסכון זה לא הועבר מעולם למשגב.

 

משגב פועלת כחוק ובהתאם להנחיות משרד החינוך. המועצה תשמח להיערך לפעילות בשישי אם משרד החינוך יתקצב וההורים יביעו רצון לכך. עלות פעילות ביום שישי מוערכת בכ- 1.1 מיליון ₪ ובמידה שמשה"ח יעביר את החיסכון מעלות ההסעות למועצה יהיה בכך די והותר למימון הפעילות.

 

בשנים הראשונות שלאחר קיצור שבוע הלימודים משגב התארגנה לפעילות יישובית בימי שישי לכיתות א'-ג', אך מספר המשתתפים הלך והצטמצם, וגם כשהפעילות רוכזה באשכולות יישובים עם הסעות, המספר המשיך להצטמצם עד לביטול הפעילות בשנת 2008, בהחלטה משותפת עם ההורים.

 

עם זאת, המועצה ערה לבקשות העולות מההורים לאחרונה, ולצרכים שיתכן שהשתנו, ומבקשת לבדוק את הנושא מחדש.

לבקשתי ולפי החלטת מליאת המועצה, ועדת החינוך (ועדה ציבורית של חברי מליאה, נציגי בתי הספר, הורים ועובדי מועצה) תדון בנושא ותגבש המלצות.

 

בברכה,

 

--------------------------------------------

רון שני

ראש המועצה האזורית משגב

04-9902312

04-9902391

ron@misgav.org.il

 

חשוֹב: מה עשית לאחרונה למען הקהילה?