מתווה לפעילות וועדת ביקורת ביעד - 2020

ועדת ביקורת • כניסות

קבצים מצורפים:

וועדת-ביקורת-יעד-קווים-מנחים

בהמשך להתנעת פעילות הוועדה - מצורף מסמך "קווים מנחים לפעילות הוועדה" שהוכן על ידי הוועדה הקודמת פורסם בעבר - ומיושם גם על ידי הוועדה הנוכחית.

 

תזכורת לכל החברים - ניתן לפנות בכל עת לכל אחד מחברי הוועדה (במייל, או דרך אתר המושב - בבקשה לא בוואטסאפ) - בכל סוגיה שצריכה לדעת החבר, להיות מטופלת על ידי הוועדה.

 

בברכה - צבי פינסקי, שי פאר, יגאל ורבל