פניות חברים לועדת ביקורת

ועדת ביקורת • כניסות

 

אנו שמחים לבשר שערוץ ועדת ביקורת פעיל ומשמש את החברים להעברת פניותיהם לועדה.

ו.ביקורת אינה מוסמכת לתת פרשנות על התקנון ועל החלטות האסיפה. במקרים אלה הועדה ממליצה לחבר לפנות למזכירות.

למרות האמור לעיל, ו.ביקורת עשוייה למצוא נושאים, מתוך פניות החברים הראויים לבדיקה במסגרת עבודתה השוטפת ואשר יוכנסו לתכנית העבודה של הועדה.

ו.ביקורת עוסקת בפניות חברים כאשר לדעת החבר החלטת מזכירות נוגדת את התקנון או במקרים שהחלטת המזכירות, לדעת החבר, גורמת לו עוול.