גרוטאות בלבד

באזור • כניסות

תושבים יקרים!

 

נקודות הגרוטאות מיועדות לגרוטאות בלבד: ריהוט ביתי וחפצים גדולים.

אין להשליך פסולת בניין, גזם וכל פסולת אחרת.

 

אנא פיקחו עין כדי שנצליח לשמור את מרכז המיחזור מסודר ונקי.

 

תודה

גלעד

 

 

 

גלעד אוסטרובסקי

מנהל אגף קיימות וסביבה