שלישי במרפאה - הדבר עליו לא מדברים - עם שרי רבון

גל איזי • כניסות"הדבר עליו לא מדברים"  - מפגש עם עולם הליווי הרוחני- מה זה? למי זה מתאים ? איך פוגשים מצבי משבר בריאותי וקרבה לסוף החיים? מה בין דמנציה לשמחה ואיך מגדירים מחדש את התקווה ? שיחה מלב אל לב, מלווה בסיפורים מרגשים על החיים ( ועל המוות..) עם שרי רבון, מלווה רוחנית מוסמכת.


Izzy Gal
VP Innovation
izzy.gal@xorcom.com