משקעים ביעד עד 14:00 ביום שישי

גשם גשם בוא • 15/3/2019 כניסות

ירד 2 מ"מ היום - 8 מ"מ אתמול

ירד 13 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 171 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 923 מ"מ העונה שזה 145% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 607 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל