משקעים ביעד עד 15:00 ביום שני

גשם גשם בוא • 28/1/2019 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 15 מ"מ היום - 0 מ"מ אתמול

ירד 15 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 296 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 675 מ"מ העונה שזה 106% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 465 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד