עמותת הסביבה מחפשת מומחים בנושאים סביבתיים שונים

באזור • כניסות

זוהי פניה של העמותה למענה דחוף מצד תושבים בעלי התמחויות מסוימות בנושאים הנוגעים לסביבה.

 העמותה נערכה להגשת מענה לקול קורא של המשרד להגנת הסביבה לעמותות.

 המענה הנו סביב החזון "עצמאות יישובית 2030". הוא כולל שלשה רכיבים: סדרת (4) ימי עיון, תכנית פעולה / מחקר, ואתר אינטרנט.

 במענה אנו צריכים לכלול פירוט של המרצים אשר ירצו בארבעה ימי עיון ואת המומחים / חוקרים אשר יבנו את התוכנית למימוש החזון, הצפי לביצוע, אם נזכה, הוא בספטמבר נובמבר דצמבר שנה זו.

מי שיכול ורוצה להשתתף שיחזור אלי במייל עם רקע קצר. אפשר גם טלפונית

נושאי התמחות

·         הקמת אתר אינטרנט - יכולת מוכחת בהקמת אתרי אינטרנט ברמה מתקבלת על הדעת.

·         מומחי אנרגיות מתחדשות (חזון 100% אנרגיה מקומית)

·         מומחי שימור מים (אגירת מי נגר לשימוש מקומי)

·         מומחי מיחזור פסולת (הפיכת הפסולת בישוב לאנרגיה, 100% קומפוסטציה ביישוב)

·         מומחי תכנון תחבורה עם רקע בטכנולוגיות עתידיות בהיבט של שימור הסביבה.

·         מומחי התנהלות קהילתית בראייה עתידנית.

·         מומחים אחרים העוסקים בקידום סביבה בריאה וידידותית.

 למרצים רצוי שיהיה נסיון רב שנים בתחום. לחוקרים רצוי תואר שלישי בתחום רלוונטי. הדבר משפר את הניקוד של העמותה בתחרות על תקציבים.

העמותה תתעדף לפי כושר התחרות שלה להשגת הניקוד הגבוה ביותר במענה.

בברכה,

זאב שילאור

zshilor@gmail.com

054-6654573