מפגשי שיתוף ציבור

משולחן מליאת המועצה • כניסות

בואו להשפיע!
איך אנו רוצים שמשגב תראה בעשור הקרוב?
בואו לקחת חלק בעיצוב התכנית האסטרטגית של המועצה בשני מפגשים פתוחים –

השבוע בשלישי ובשישי - הציבור מוזמן!

הזמנה לשיתוף ציבור