מכתב המזכירות לועדת ביקורת מיום 20/9/2018

ועדת ביקורת • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב מזכירות לוועדת ביקורת -2018.09.20

ועדת ביקורת מצרפת בזאת את המכתב שהתקבל אצל חברי הועדה מהמזכירות.

לאחר דיונים ארוכים בועדה הוחלט כי חובה עלינו להביאו לידיעת הציבור ביחד עם פנייה של הועדה אל הציבור שנושאה: "פנייה חריגה לציבור בעקבות סרוב המזכירות לשתף פעולה והסתרת מידע" שתפורסם במקביל.