שלישי במרפאה עם אליהו שטרן

ועדת הגיל • כניסותחוויות ודמויות נבחרות מתקופת החממה הטכנולוגית - שלישי במרפאה עם אליהו שטרן.
קפה משובח, ארוחת בוקר וחברים - כולם מוזמנים!