מעקב בחלל 💫

שפרון הלן • 12/7/2022 כניסות

מגילי: 
זוכרים את ההרצאה על טלסקופ החלל ג'יימס וואב, לפני כחצי שנה? 
היום מתחילים שידורי הצילומים שלו. הנה קישור לשידור חי.