משקעים ביעד עד 11:00 ביום שבת

גשם גשם בוא • כניסות

ירד 3 מ"מ היום - 5 מ"מ אתמול

ירד 21 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 68 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 960 מ"מ העונה שזה 151% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 626 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל