הנחיות האיגוד השיתופי לפעילות ועדת ביקורת

ועדת ביקורת • כניסות

קבצים מצורפים:

איגוד שיתופי-הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית-20180415

האיגוד השיתופי הינה זרוע של רשם האגודות לפיקוח ועזרה לאגודות שיתופיות. לאחרונה עידכן האיגוד את ההנחיות לפעילות ועדת ביקורת - מצ"ב הקובץ.